ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dodano 2016-12-15 14:44:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Czytaj dalej


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Dodano 2016-11-24 11:37:04

Informacja o otwarciu ofert na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Garzyn, Górzno.

Czytaj dalej


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Dodano 2016-11-23 14:30:35

Informacja o otwarciu ofert na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubonia, Kociugi, Drobnin.

Czytaj dalej


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dodano 2016-11-07 15:35:16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalej


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dodano 2016-10-24 17:07:58

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Mierzejewo - Oporówko.

Czytaj dalej


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Dodano 2016-10-20 14:55:28

Informacja o otwarciu ofert na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Czytaj dalej


INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Dodano 2016-10-17 14:13:01

Informacja o otwarciu ofert na budowę sieci wodociągowej.

Czytaj dalej


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Dodano 2016-08-17 14:22:17

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Czytaj dalej


WYNIKI PRZETARGU

Dodano 2016-06-28 14:30:02

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonych w obrębie wsi Krzemieniewo, stanowiących własność Gminy Krzemieniewo.

Czytaj dalej


 Poprzednie >>